Åskov Golfklub Golfbane

Banens historie

Banen i Åskov Golfklub blev etableret i 1992 og bestod i begyndelsen af 9 huller.

Efter et par udvidelser med flere huller, blev målet med alle 18 huller nået i 2002, hvor klubben samtidigt kunne fejre vores 10 års jubilæum.

I 2009 blev banen redesignet af banearkitekt Henrik Jakobsen, og det resulterede i en lang række ændringer af huller og forløbet på denne middelsvære golfbane i Jylland. 

I 2012 var dette arbejde afsluttet, og således fremstår banen i dag. Nu har vi en middelsvær golfbane med udfordring for både store og små golfspillere!

Det skal her bemærkes, at banen er anlagt på lettere landbrugsjord, hvilket bevirker, at det er en af de golfbaner i Jylland, som er spilbar hele året, og der spilles til sommergreens året rundt.

Fra flere sider modtager banen prædikatet “Midtjyllands bedste vinterbane”, hvilket vi er både beærede over og stolte af.

Og vi sætter pris på, at et besøg skal være hyggeligt!

Sommer- eller vintergreens?

Følg med på vores facebook side . Hver gang der ændres spillepropositioner, vil der være enten “SOMMERGREENS” eller “VINTERGREENS” skiltet.

Anvisningen er gældende indtil et nyere forekommer…

 

Par 3-banen

Hvad er par 3-banen?

En par-3 bane er en golfbane, som kun består af par-3 huller. Det betyder, at en dygtig golfspiller skal kunne spille hvert hul på kun 3 slag. 

I Åskov Golfklub består par-3 banen af seks huller, hvoraf det længste hul er 140 meter og det korteste 70 meter. Der er således udfordringer for både øvede og knap så øvede. 

Der er reelt beset tale om en fuldstændig normal golfbane, blot med kortere huller.

Pay and play

Par -3 banen i Åskov Golfklub er for alle – også dig, der ikke har et DGU-kort. Du kan derfor komme ud og spille på banen, selvom du aldrig har spillet golf før og ikke er medlem af en golfklub. 

Vil du spille på banen?

Er du medlem af Åskov Golfklub, kan du til enhver tid gå en runde på par-3 banen. Er du gæst, uanset om du er medlem af en golfklub eller ej, koster det 100 kr. at spille på banen. Beløbet betales i greenfee-rummet, når du ankommer. Det er dog gratis for gæster, som følges med et medlem af Åskov Golfklub, at spille på par-3 banen. 

Det er ikke nødvendigt at booke tid på GolfBox for at spille på par-3 banen.

Der er mulighed for at leje udstyr, hvis du ikke har dit eget. Kontakt sekretariatet eller golftræner Michael Nielsen for nærmere information.  

Rigtig god fornøjelse – husk, at de almindelige golfregler også gælder på par-3 banen. Læs dem her.

Golfspillere på golfbanen i Åskov golfklub

Baneservice og -kontrol

Baneservice kommer rundt på alle Åskov Golfs faciliteter på forskellige tidspunkter og dage og kontrollerer spillerne og sørger for, at golf- og etikkereglerne efterleves.

Formålet med baneservice er at sikre, at vores medlemmer og gæster får den bedst mulige oplevelse i Åskov Golfklub.

Åskov Golfklub banen logo

Baneservice og -kontrol

Baneservice hjælper til med at sikre, at:

  • vores regler efterleves – uanset om du har 0 eller 72 i hcp.

  • gæster bærer synlige tags fra scorekortet (greenfee-tags), som bekræfter spilleret.

    • skal på bagen, før man går på banen eller træningsområderne.

  • flow og spilletempo er optimalt.

  • man har en pitchfork med, og at den er klar til brug.

  • man retter sine nedslagsmærker op – hver gang.

  • man sætter sine spande på plads efter brug på driving range.

  • man spiller ikke med rangebolde på hverken stor eller lille bane.

Er det nu også nødvendigt?

Baneservice kører rundt og har derfor et større overblik end den enkelte “bold”, så vedkommende kan sikre et bedre flow i spillet på banen.

Vedkommende kan også sikre, at vi ikke har “gratister” på banen, og at alle behandler vores bane pænt, så der altid vil være et veltrimmet anlæg til gavn og glæde for alle.

Egentlig er der ikke noget nyt i det. Det er bare de generelle golf- og etiketteregler.

Det er ikke meningen at “straffe” nogen, så som udgangspunkt vil Baneservice selvfølgelig blot opfordre til, at reglerne efterleves. Skulle det – mod forventning – ske, at en sådan opfordring ikke efterkommes, vil Baneservice overlade det til Åskov Golfklubs bestyrelse at følge op på dette.

En baneservicekontrol tager ca. 1 minut, hvis alting er i orden!

Kære golfere – sørg for, at Jeres ting er i orden, når I går på banen, og vær med til at gøre vores bane til et endnu bedre sted at være.

Lokale regler

Er du i tvivl?

Er du i tvivl om golfreglerne, henviser Åskov Golfklub til Dansk Golf Unions hjemmeside. Her kan du se videoer, billeder og meget mere for at blive klogere på golfreglerne. Du kan også købe bogen “golfreglerne” på kontoret. Det er en regelbog, hvor du kan slå op og søge svar på regelspørgsmål.

Derudover er du naturligvis velkommen til at kontakte Golftræner Michael Nielsen eller spørge vores begynderudvalg, som kender reglerne ind og ud.

 

MIDLERTIDIG LOKALREGEL

Bolden MÅ løftes og renses på tætklippede arealer (fairways
og forgreens) og genplaceres 
indenfor et scorekorts bredde, dog ikke nærmere flaget.

 (denne lokalregel er gældende indtil videre)
Lokale regler for Åskov Golfklub

Udviklingsplan

Område: Udvikling / ændring:                                                                                 Prioritet:

Hul 1:             

Ingen aktuelle ændringsplaner.

Hul 2:             

Broer over kanal efterses – eventuelt rørlægges?                                                        3.

Kanter på vandløb affases og vandløb oprenses.                                                         2.

Hul 3:

Ingen aktuelle ændringsplaner.

Hul 4:

Ingen aktuelle ændringsplaner.

Hul 5:

Broer over kanal efterses – eventuelt rørlægges?                                                        3.

Kanter på vandløb affases og vandløb oprenses.                                                         2.

Hul 6:

Ingen aktuelle ændringsplaner.

Hul 7:

Ingen aktuelle ændringsplaner.

Hul 8:

Søen oprenses.                                                                                                                       2.

Hul 9:

Ingen aktuelle ændringsplaner.

Hul 10:

Ingen aktuelle ændringsplaner.

Hul 11:

Ingen aktuelle ændringsplaner.

Hul 12:

Nyt tee-sted for at forlænge hullet.                                                                                 1.
(opbygges i nærheden af søen på hul 11)

Hul 13:

Ingen aktuelle ændringsplaner.

Hul 14:

Ingen aktuelle ændringsplaner.

Hul 15:

Ingen aktuelle ændrinsplaner.

Hul 16:

Ingen aktuelle ændringsplaner.

Hul 17:

Ingen aktuelle ændringsplaner.

Hul 18:

Ingen aktuelle ændringsplaner.

Par-3 bane:

Ingen aktuelle ændringsplaner.

Puttinggreen:

Indspilsgreens:

Driving range:

Der etableres to mindre greens med kunstgræs.                                                 4.

(ved 75 meter og ved 100 meter fra central måtte)

Der monteres afstandsmarkering på venstre stolpe.                                       Er OK.

(1 x 1 meter med ”bullseye”)

Der opsættes afstandsmarkeringer.                                                                     Er OK.

(75 m., 100 m. og 150 m. fra central måtte)

Eksisterende afstandsflag fjernes.                                                                            1.

Eksisterende ”sandgreens” slettes.                                                                           1.

Måtter fastgøres i position pegende imod de to stolper.                               Er OK.

Der opstilles chippingnet/-rammer                                                                     Er OK.

Nyt sand i bunker ved driving range.                                                                       1.

Beplantning:

Opstamning af eksisterende træer – vinteropgave.                                             1.

Generelt:

Fortsat bearbejdning greens:                                                                                     1.
(højere og mere ensartet hastighed)

Fairways eftersås – 1/3 af banen eftersås hvert år                                                  1.

Tee-steder forbedres:                                                                                                   2.
(planeres og visse mindre sammenlægges til et langt)

Hvor det er muligt søges hullerne forlænget mest muligt:                      løbende opgave
(nye eller forlængelse af eksisterende tee-steder)

Gul og rød tee ændres til nr.:                                                                                     1.
(gul ændres til 52 og rød ændres til 44)

Nye informationsskilte ved alle tee-steder                                                            OK
(placeres ved ankomst til tee-sted – ikke direkte på tee-sted)