Åskov Golfklub Golfbane

Banens historie

Banen i Åskov Golfklub blev etableret i 1992 og bestod i begyndelsen af 9 huller.

Efter et par udvidelser med flere huller, blev målet med alle 18 huller nået i 2002, hvor klubben samtidigt kunne fejre vores 10 års jubilæum.

I 2009 blev banen redesignet af banearkitekt Henrik Jakobsen, og det resulterede i en lang række ændringer af huller og forløbet på denne middelsvære golfbane i Jylland. 

I 2012 var dette arbejde afsluttet, og således fremstår banen i dag. Nu har vi en middelsvær golfbane med udfordring for både store og små golfspillere!

Det skal her bemærkes, at banen er anlagt på lettere landbrugsjord, hvilket bevirker, at det er en af de golfbaner i Jylland, som er spilbar hele året, og der spilles til sommergreens året rundt.

Fra flere sider modtager banen prædikatet “Midtjyllands bedste vinterbane”, hvilket vi er både beærede over og stolte af.

Og vi sætter pris på, at et besøg skal være hyggeligt!

Sommer- eller vintergreens?

Følg med på vores facebook side . Hver gang der ændres spillepropositioner, vil der være enten “SOMMERGREENS” eller “VINTERGREENS” skiltet.

Anvisningen er gældende indtil et nyere forekommer…

 

Par 3-banen

Hvad er par 3-banen?

En par-3 bane er en golfbane, som kun består af par-3 huller. Det betyder, at en dygtig golfspiller skal kunne spille hvert hul på kun 3 slag. 

I Åskov Golfklub består par-3 banen af seks huller, hvoraf det længste hul er 140 meter og det korteste 70 meter. Der er således udfordringer for både øvede og knap så øvede. 

Der er reelt beset tale om en fuldstændig normal golfbane, blot med kortere huller.

Pay and play

Par -3 banen i Åskov Golfklub er for alle – også dig, der ikke har et DGU-kort. Du kan derfor komme ud og spille på banen, selvom du aldrig har spillet golf før og ikke er medlem af en golfklub. 

Vil du spille på banen?

Er du medlem af Åskov Golfklub, kan du til enhver tid gå en runde på par-3 banen. Er du gæst, uanset om du er medlem af en golfklub eller ej, koster det 100 kr. at spille på banen. Beløbet betales i greenfee-rummet, når du ankommer. Det er dog gratis for gæster, som følges med et medlem af Åskov Golfklub, at spille på par-3 banen. 

Det er ikke nødvendigt at booke tid på GolfBox for at spille på par-3 banen.

Der er mulighed for at leje udstyr, hvis du ikke har dit eget. Kontakt sekretariatet eller golftræner Michael Nielsen for nærmere information.  

Rigtig god fornøjelse – husk, at de almindelige golfregler også gælder på par-3 banen. Læs dem her.

Golfspillere på golfbanen i Åskov golfklub

Baneservice og -kontrol

Baneservice kommer rundt på alle Åskov Golfs faciliteter på forskellige tidspunkter og dage og kontrollerer spillerne og sørger for, at golf- og etikkereglerne efterleves.

Formålet med baneservice er at sikre, at vores medlemmer og gæster får den bedst mulige oplevelse i Åskov Golfklub.

Åskov Golfklub banen logo

Baneservice og -kontrol

Baneservice hjælper til med at sikre, at:

  • vores regler efterleves – uanset om du har 0 eller 72 i hcp.

  • gæster bærer synlige tags fra scorekortet (greenfee-tags), som bekræfter spilleret.

    • skal på bagen, før man går på banen eller træningsområderne.

  • flow og spilletempo er optimalt.

  • man har en pitchfork med, og at den er klar til brug.

  • man retter sine nedslagsmærker op – hver gang.

  • man sætter sine spande på plads efter brug på driving range.

  • man spiller ikke med rangebolde på hverken stor eller lille bane.

Er det nu også nødvendigt?

Baneservice kører rundt og har derfor et større overblik end den enkelte “bold”, så vedkommende kan sikre et bedre flow i spillet på banen.

Vedkommende kan også sikre, at vi ikke har “gratister” på banen, og at alle behandler vores bane pænt, så der altid vil være et veltrimmet anlæg til gavn og glæde for alle.

Egentlig er der ikke noget nyt i det. Det er bare de generelle golf- og etiketteregler.

Det er ikke meningen at “straffe” nogen, så som udgangspunkt vil Baneservice selvfølgelig blot opfordre til, at reglerne efterleves. Skulle det – mod forventning – ske, at en sådan opfordring ikke efterkommes, vil Baneservice overlade det til Åskov Golfklubs bestyrelse at følge op på dette.

En baneservicekontrol tager ca. 1 minut, hvis alting er i orden!

Kære golfere – sørg for, at Jeres ting er i orden, når I går på banen, og vær med til at gøre vores bane til et endnu bedre sted at være.

Lokale regler

Er du i tvivl?

Er du i tvivl om golfreglerne, henviser Åskov Golfklub til Dansk Golf Unions hjemmeside. Her kan du se videoer, billeder og meget mere for at blive klogere på golfreglerne. Du kan også købe bogen “golfreglerne” på kontoret. Det er en regelbog, hvor du kan slå op og søge svar på regelspørgsmål.

Derudover er du naturligvis velkommen til at kontakte Golftræner Michael Nielsen eller spørge vores begynderudvalg, som kender reglerne ind og ud.

 

MIDLERTIDIG LOKALREGEL

Bolden MÅ løftes og renses på tætklippede arealer (fairways
og forgreens) og genplaceres 
indenfor et scorekorts bredde, dog ikke nærmere flaget.

 (denne lokalregel er gældende indtil videre)
Lokale regler for Åskov Golfklub

Udviklingsplan

Område: Udvikling / ændring:                                                                                 Prioritet:

Hul 1:             

Ny bunker til højre for green – mellem green og gangsti.                                      Er OK.

Fairwaybunker ændres til græsbunker.                                                                       Er OK.

Nyt sand i greenbunker i venstre side.                                                                         Er OK.

Hul 2:             

Nyt sand i bunker bag green.                                                                                          Er OK.

Nyt sand i fairwaybunker.                                                                                                 Er OK.

Broer over kanal efterses – eventuelt rørlægges?                                                        3.

Kampesten i den ene side ved 150 m til midtgreen.                                                   4.

Kanter på vandløb affases og vandløb oprenses.                                                         2.

Hul 3:

Nyt sand i to fairwaybunkere i venstre side.                                                                Er OK.

Nyt sand i fairwaybanker i højre side.                                                                           Er OK.

Kampesten i den ene side ved 150 m til midtgreen.                                                   4.

Hul 4:

Nyt sand i bunker bag green.                                                                                          Er OK.

Nyt sand i bunker til højre for green.                                                                             Er OK.

Yderste bunker til højre for green nedlægges / ændres til græsbunker.               1.

Adgangsvej til hul 5 flyttes til mellem de to bunkers.                                               Er OK.

Nuværende sti på sveller slettes – sveller tages op.                                                   Er OK.

Ny bunker foran green – hvor sveller fjernes.                                                              Er OK.

Resterende del af waistarea ændres til græs / semirough.                                     Er OK.

Kampesten i den ene side ved 150 m til midtgreen.                                                    4.

Hul 5:

Nyt sand i fairwaybunker i venstre side.                                                                       Er OK.

Nyt sand i fairwaybunker i højre side.                                                                           Er OK.

Nyt sand i greenbunker.                                                                                                   Er OK.

Tre små bunkere til højre for green slettes > græsbunkers.                                   Er OK.

Broer over kanal efterses – eventuelt rørlægges?                                                        3.

Kampesten i den ene side ved 150 m til midtgreen.                                                   4.

Kanter på vandløb affases og vandløb oprenses.                                                         2.

Hul 6:

Nyt sand i to fairwaybunkere i venstre side.                                                              Er OK.

Nyt sand i greenbunker til venstre.                                                                              Er OK.

Ny bunker til højre for green – mellem green og gangsti.                                     Er OK.

Kampesten i den ene side ved 150 m til midtgreen.                                                   4.

Hul 7:

Nyt sand i to fairwaybunkere i venstre side.                                                               Er OK.

Nyt sand i begge greenbunkere.                                                                                   Er OK.

Kampesten i den ene side ved 150 m til midtgreen.                                                   4.

Hul 8:

Nyt sand i fairwaybunker i højre side.                                                                          Er OK.

Nyt sand i greenbunker.                                                                                                  Er OK.

Kampesten i den ene side ved 150 m til midtgreen.                                                   4.

Hul 9:

Nyt sand i greenbunker.                                                                                                Er OK.

Hul 10:

Nyt sand i fairwaybunker i højre side.                                                                        Er OK.

Nyt sand i bunker foran green.                                                                                    Er OK.

Nyt sand i venstre greenbunker.                                                                                 Er OK.

Kampesten i den ene side ved 150 m til midtgreen.                                                 4.

Trappe til gul tee efterses / forbedres.                                                                       Er OK.

Hul 11:

Nyt sand i bunker bag green.                                                                                      Er OK.

Trappe til gul tee efterses / forbedres.                                                                       Er OK.

Trappe til rød tee efterses / forbedres.                                                                      Er OK.

Hul 12:

Fairwaybunker i venstre side nedlægges / ændres til græsbunker.                   1.

Nyt sand i fairwaybunker i højre side.                                                                       Er OK.

Nyt sand i greenbunker.                                                                                               Er OK.

Kampesten i den ene side ved 150 m til midtgreen.                                                 4.

Trappe til gul tee efterses / forbedres.                                                                      Er OK.

Hul 13:

Nyt sand i fairwaybunker i venstre side.                                                                 Er OK.

Nyt sand i greenbunker i højre side.                                                                        Er OK.

Nyt sand i greenbunker i venstre side.                                                                    Er OK.

Kampesten i den ene side ved 150 m til midtgreen.                                               4.

Hul 14:

Nyt sand i greenbunker.                                                                                             Er OK.

Hul 15:

Nyt sand i fairwaybunker i højre side før dogleg.                                                 Er OK.

Nyt sand i fairwaybunker i venstre side.                                                                 Er OK.

Nyt sand i fairwaybunker i højre side ved ca. 100 m.                                           Er OK.

Nyt sand i greenbunker i højre side.                                                                        Er OK.

Nyt sand i greenbunker i venstre side.                                                                    Er OK.

Kampesten i den ene side ved 150 m til midtgreen.                                               4.

Hul 16:

Fairwaybunker til højre før dogleg ændres til græsbunker.                              Er OK.

Nyt sand i fairwaybunker til venstre i dogleg.                                                        Er OK.

Nyt sand i to fairwaybunkere til venstre.                                                                  Er OK.

Nyt sand i greenbunker.                                                                                               Er OK.

Kampesten i den ene side ved 150 m til midtgreen.                                               4.

Hul 17:

Nyt sand i bagerste fairwaybunker i venstre side.                                               Er OK.

Forreste fairwaybunker i venstre side slettes > græsbunker.                           Er OK.

Nyt sand i fairwaybunker i højre side.                                                                     Er OK.

Nyt sand i fairwaybunker midt foran green.                                                         Er OK.

Nyt sand i greenbunker i venstre side.                                                                   Er OK.

Nyt sand i begge greenbunkere bag green.                                                         Er OK.

Kampesten i den ene side ved 150 m til midtgreen.                                              4.

Hul 18:

Fairwaybunker i højre side ændres til græsbunker.                                           Er OK.

Nyt sand i greenbunker i højre side.                                                                       Er OK.

Nyt sand i greenbunker i venstre side.                                                                   Er OK.

Kant foran green, på tidligere green, affases.                                                       Er OK.

Par-3 bane:

Nyt sand i banens bunkers.                                                                                      Er OK.

Ny beplantning mellem hul 5 & 6 og mellem hul 1 & 6.                                    Er OK.

Puttinggreen:

Indspilsgreens:

Driving range:

Der etableres to mindre greens med kunstgræs.                                                 4.

(ved 75 meter og ved 100 meter fra central måtte)

Der monteres afstandsmarkering på venstre stolpe.                                       Er OK.

(1 x 1 meter med ”bullseye”)

Der opsættes afstandsmarkeringer.                                                                     Er OK.

(75 m., 100 m. og 150 m. fra central måtte)

Eksisterende afstandsflag fjernes.                                                                            1.

Eksisterende ”sandgreens” slettes.                                                                           1.

Måtter fastgøres i position pegende imod de to stolper.                               Er OK.

Der opstilles chippingnet/-rammer                                                                     Er OK.

Nyt sand i bunker ved driving range.                                                                       1.

Beplantning:

Flere træer langs adgangsvejen imod hul 1.                                                      Er OK.

Eventuelt nogle frugttræer mellem vejen og hul 1.                                             2.

Planter mellem green hul 2 og green hul 5.                                                      Er OK.

Nye træer mellem hul 10 og hul 12.                                                                      Er OK.

Nye træer mellem hul 12 og hul 13.                                                                      Er OK.

De modtagne blomsterløg skal i jorden.                                                            Er OK.

Opstamning af eksisterende træer – vinteropgave.                                        Er OK.

Resterende poppeltræer fjernes – vinteropgave.                                             Er OK.

Udarbejdelse af beplantningsplan / beplantningspolitik.

Generelt:

Fortsat bearbejdning greens:                                                                                  1.

(højere og mere ensartet hastighed)

Fairways eftersås.                                                                                                        1.

Tee-steder forbedres:                                                                                                 2.

(planeres og visse mindre sammenlægges til et langt)

Hvor det er muligt søges hullerne forlænget mest muligt:                            4.

(nye eller forlængelse af eksisterende tee-steder)

Bedre/tydeligere markeringer omkring søer og vandløb:                            Er OK.

Gul og rød tee ændres til nr.:                                                                                   ??

(gul ændres til 52 og rød ændres til 44)