Klubber i Klubben

Hvad er en  “klub i klubben”

En klub i klubben er en selvstændig forsamling af Åskov Golfklubs medlemmer, som hver uge samles til golfspil og socialt samvær.

Dette er ikke nødvendigvis stiftet og styret via bestyrelsen, men derimod af medlemmer, der med deres store engagement og lyst, bidrager til at styrke fællesskabet og klublivet i Åskov Golfklub.

Det er med de forskellige tilbud muligt for alle Åskov Golfklubs medlemmer at mødes til turneringsgolf med socialt samvær flere gange hver uge. 

Deltagelse i de enkelte turneringer er en rigtig god måde at få del i klublivet og blive en del af fællesskabet i Åskov Golfklub, og deltagere i de enkelte klubber i klubben skal have medlemskab i Åskov Golfklub.

Mandagsdrengene.

Mandagsdrengene spiller løbende turneringer hver mandag formiddag, og de 5 bedste resultater i den givne periode er tællende.

Turneringsperioderne er hhv.  1.4. – 31.7.   og   1.8. – 30.11.   og   1.12. – 31.3.

Der betales en turneringsfee på kr. 50,00, som hovedsageligt anvendes til præmier.

Der tilmeldes ved tidsbestilling på GolfBox mellem kl. 8.30 og 11.00. Der spilles med løbende start de fleste mandage, men nogle mandage i sæsonens løb afvikles turnering med gunstart.

Turneringsledere – se turneringsudvalget vedr. mandagsdrengene.

Mandagspigerne.

Mandagspigerne mødes til en golfrunde og socialt samvær. Der er åbent for alle damer/piger uanset handicap, og der spilles hver mandag fra april til og med september med undtagelse af helligdage.

Der betales en turneringsfee på kr. 100,00 for sæsondeltagelse, som hovedsageligt anvendes i forbindelse med sæsonafslutning. Turneringsfee hver mandag er kr. 20,00 – hvoraf kr. 10,00 anvendes til præmier, og der tilmeldes via GolfBox.

Sidste mandag i hver måned afsluttes med et let traktement.

Se turneringsledere under turneringsudvalget vedr. mandagspigerne.

Tirsdag formiddag – 9 huller.

Hver tirsdag formiddag afvikles turnering over 9 huller for alle uanset handicap, og der spilles skiftevis på hullerne 1 – 9 og på hullerne 10 – 18.

Turneringsfee udgør kr. 20,00, hvoraf kr. 10,00 anvendes til præmier.

Turneringen afvikles med gunstart uden tilmelding i GolfBox – du skal blot møde op og aflevere scorekort senest kl. 9.15.

Turneringsledere – se turneringsudvalget vedr. tirsdag formiddag.

Tirsdag aften – 18 huller.

Hver tirsdag aften afvikles turnering for alle medlemmer,  kvinder og mænd, med handicap op til 46,0.

Turneringen afvikles med gunstart kl. 17.00 – dog kl. 16.45 ved  sæsonstart i april og ved sæsonslutning i september.

Tilmelding i GolfBox senest kl. 15.00 samme dag og mødetid senest kl. 16.30. Startliste offentliggøres i GolfBox inden kl. 16.00.

Turneringsfee kr. 30,00, og der spilles i to rækker – op til hcp. 18,0 spiller slagspil og hcp. 18,1 – 46,0 spiller stableford. 

Turneringsledere – se turneringsudvalget vedr. tirsdag aften.

Onsdag aften – 9 huller.

Begynderudvalget er hver onsdag aften tovholder for en 9 hullers turnering for alle aldre og uanset handicap.
Det er en rigtig god aften for nygolfere, hvor de kan lære at deltage i turneringsgolf på en uformel facon og spille med øvede spillere.

Der spilles i to rækker – en række med handicap under 36 og en med handicap over 36, og der spilles skiftevis på huller 1 – 9 og 10 – 18.
Turneringsfee kr. 20,00, hvoraf kr. 10,00 anvendes til præmier.

Tilmelding i GolfBox senest kl. 17.30 på dagen og gunstart kl. 18.00. Mødetid senest kl. 17.45 – i september er mødetid og starttid dog ½ time tidligere.

Turneringsledere er begynderudvalget.

Seniorer – torsdag formiddag – 18 huller.

Hver torsdag formiddag tilbydes alle medlemmer over 50 år en turnering over 18 huller.

Fra 1. april til 31. oktober afvikles turneringen med baglæns gunstart kl. 9.30, og tilmelding i GolfBox senest kl. 9.00 på dagen.

Fra 1. november til 31. marts afvikles turneringen med baglæns gunstart kl. 10.00, og tilmelding i GolfBox senest kl. 9.30 på dagen.

Turneringsfee kr. 30,00, hvoraf kr. 20,00 anvendes til præmier.

Turneringsledere – se turneringsudvalget vedr. seniorer – torsdag.