11.01.2021

Den 11. januar 2021 fik vi alle et nyt handicap, idet vi fra 2021 er en del af det verdensomspændende handicapsystem “World Handicap System”, og det ser ud til, at størstedelen har fået et lidt højere handicap.

Den korte version er, at handicap nu fastsættes som et gennemsnit af de 8 bedste af de 20 seneste scores.
På dette link til Dansk Golf Unions hjemmeside:
www.danskgolfunion.dk/manualer/handicapsystemet/2021/da/topic/hovedpunkterne
er der en detaljeret beskrivelse af det ny system.

Alt i alt er der ikke den store ændring i dagligdagen, idet spillernes handicap fortsat registreres og administreres i GolfBox.
For at alle får så retvisende handicap som muligt, er det centralt, at alle runder registreres i GolfBox, uanset om der er tale om 9 huller eller 18 huller, og scores indberettes hul for hul, uanset om der spilles slagspil eller stableford.

Det er også centralt, at scores indberettes samme dag, som runden er spillet, idet der indgår nogle særlige forhold (det kan være særlige vejrforhold eller lignende) i handicapresultatet.
Det nye handicap vil dermed være tilgængeligt i GolfBox den følgende dag.
De tidligere handicapgrupper bliver, med det nye system, afskaffet, og alle med handicap op til 54 bliver tildelt “normal” handicap. Det vil sige, at alle med handicap under 54 reguleres op eller ned på baggrund af det beskrevne gennemsnit.

Der er en udfordring for spillere med handicap over 54, idet systemt ikke kan håndtere handicap over 54. Alle med handicap over 54 er tildelt “begynderhandicap”, som er en særlig ordning i Danmark.
Det betyder, at der ved udskrivning af scorekort til private runder bliver tildelt slag efter handicap 54, på trods af, at det aktuelt skulle være et højere antal. Der skal desuagtet registreres de reelle scores hul for hul i GolfBox, og dette vil dermed danne grundlag for en regulering af det aktuelle handicap, selv og dette er over 54, og når handicap når 54 ændres det automatisk til “normal” handicap i GolfBox.
Ved deltagelse i turneringer vil det være muligt at ændre handicap til det aktuelle, og dermed tildele det aktuelle antal slag i turneringen, men det er et anliggende for turneringsledelsen for den enkelte turnering.

Giver denne information anledning til spørgsmål kan Kristian Hansen kontaktes på kontoret eller på tlf. 25211985.

God fornøjelse med golfspillet og pas godt på hinanden og på banen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen